startpagina

Huurders van QuaWonen kunnen huurbevriezing of –verlaging aanvragen

01-05-2019

Eerder dit jaar hebben woningcorporaties en de Woonbond afspraken gemaakt in een sociaal huurakkoord.

Het beleid van QuaWonen is al jaren in lijn met deze afspraken. Zo blijft de jaarlijkse huurverhoging al jaren beperkt tot maximaal inflatie en vraagt QuaWonen slechts een geringe bijdrage bij energierenovatie. Nieuw is dat huurders van QuaWonen in aanmerking kunnen komen voor huurbevriezing of –verlaging.

Voor wie geldt huurbevriezing of –verlaging
QuaWonen sluit aan bij de afspraken uit het sociaal huurakkoord. Dat betekent dat de volgende groepen huurders tijdelijke huurbevriezing of –verlaging kunnen aanvragen:
  • Huurders met recht op huurtoeslag in een woning met een huurprijs boven de € 651. Mogelijk huurbevriezing.
  • Huurders met recht op huurtoeslag in een woning met een huurprijs boven de € 720. Mogelijk huurverlaging tot onder de € 720.
  • Huurders met een inkomen tot € 38.035 in een woning met een huurprijs boven de € 720. Mogelijk huurbevriezing.
 Deze bevriezing of verlaging geldt voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, moet de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen bij QuaWonen.
 
Nog niet bij wet geregeld maar wel mogelijk bij QuaWonen
Op dit moment kan een tijdelijke huurbevriezing of –verlaging volgens de wet nog niet. Maar corporaties en huurdersorganisaties mogen wel alvast eigen maatregelen nemen. Dat doet QuaWonen nu. De corporatie vindt het belangrijk dat haar woningen betaalbaar zijn en hanteert al langer een beleid waarbij in schrijnende gevallen een oplossing wordt gezocht samen met de huurder.
 
Reactie huurdersorganisaties
Gerrit Verkaik stelt namens de lokale huurdersorganisaties: “We zijn heel blij dat QuaWonen nu al inspeelt op deze afspraken uit het sociaal huurakkoord. Voor huurders die moeite hebben om de huur te betalen, is dit een prima regeling.”    
 
Meer informatie voor huurders
QuaWonen adviseert huurders om via de online check van de Woonbond te controleren of ze in aanmerking komen voor huurbevriezing of –verlaging: https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging .
 
Meer informatie over de procedure is te vinden op de website van QuaWonen: https://www.quawonen.com/mijn-woning/veelgestelde-vragen-over/