De monitor Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2017

In de verordening Woonruimtebemiddeling is opgenomen dat corporaties en gemeenten samen zorg dragen voor de jaarlijkse monitoring van de vraag en aanbod van verhuringen. U treft de jaarmonitor 2017 hier.