startpagina

De Nieuwe Wielewaal krijgt vorm

24-11-2016

Parkeerwensen bewoners worden uitgevoerd. BPD gaat de nieuwe woningen bouwen.

De Nieuwe Wielewaal krijgt definitief vorm. Woonstad Rotterdam komt tegemoet aan de wensen van bewoners over het parkeren in de wijk, in een herziening van het stedenbouwkundig plan voor het bestaande deel van de Wielewaal. Tevens is bekend geworden dat de commerciële gebiedsontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds) de nieuwe woningen gaat bouwen. Het herziene stedenbouwkundig plan werd dinsdag 22 november vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
 
Het stedenbouwkundig plan voor het bestaande deel van de Wielewaal is eind 2015 al vastgesteld door het college. Tijdens een informatieavond waren bewoners echter ontevreden over de in het plan opgenomen parkeeroplossing. Aan die kritiek is gehoor gegeven in het herziene plan. In plaats van parkeerhoven kunnen bewoners hun auto direct achter de nieuw te bouwen woningen parkeren. Een van de bestaande wegen in de Wielewaal komt daardoor te vervallen en wordt een achterpad.
 
BPD
In het voorjaar van 2016 maakte Woonstad Rotterdam bekend de verdere ontwikkeling van de Wielewaal te willen realiseren met commerciële gebiedsontwikkelaar BPD, voorheen Bouwfonds. Vervolgens is BPD betrokken bij de herziening van het stedenbouwkundig plan.
 
De beslissing om de nieuwbouwwoningen te laten bouwen door een commerciële ontwikkelaar past in de geest van de nieuwe Woningwet, die sinds 1 juli 2015 van kracht is. Die stelt dat woningcorporaties uitsluitend sociale huurwoningen mogen bouwen, en alle overige woningen moet overlaten aan de markt.
 
Convenant blijft vertrekpunt
Uiteraard blijven alle eerder gemaakte afspraken ongewijzigd. BPD realiseert het aantal woningen zoals afgesproken in het Convenant Vernieuwing Wielewaal: maximaal 200 sociale huurwoningen en 80 sociale koop. Woonstad Rotterdam blijft verantwoordelijk voor de sociale huurwoningen. Er geldt een terugkeergarantie voor iedereen met een huurovereenkomst van voor de convenantsdatum van 21 april 2011. Daarvan zijn inmiddels 132 huishoudens verhuisd naar een sociale huurwoning in de eerste twee fasen nieuwbouw in de Wielewaal.
 
De Nieuwe Wielewaal krijgt steeds meer vorm. In november ontvingen de bewoners van 23 eengezinswoningen in sociale huur hun sleutel. Deze woningen zijn vooral bedoeld voor gezinnen die in de wijk willen blijven wonen.
 
Eerder dit jaar zijn 109 sociale huurappartementen opgeleverd in twee complexen, voor oudere bewoners van de Wielewaal. Met vijf woonlagen zijn deze complexen de hoogste gebouwen in de Nieuwe Wielewaal, die verder vooral uit grondgebonden woningen met tuin zal bestaan.
 
In de bouwplannen voor de Nieuwe Wielewaal blijft het ontspannen en lommerrijke karakter van de wijk behouden.