startpagina

Bouw eigen woningen in het Oude Westen gestart

09-07-2015

Na een lange voorbereiding van ruim zes jaar is de bouw van 9 zelfbouw eengezinswoningen aan de Gaffelstraat (naast restaurant de Pijp) in het Oude Westen gestart.

Bouw eigen woningen in het Oude Westen gestart

De zelfbouwers vierden dit gisteren samen met Woonstad Rotterdam, familie en vrienden, omwonenden en andere betrokkenen. Woonstad heeft dit project geïnitieerd en begeleid.

Het project startte zes jaar geleden met een oproep: “wie wil een eigen huis bouwen in het Oude Westen?”. Er waren direct voldoende gegadigden om het project te starten. Dit leidde eind 2010 tot een ontwikkelovereenkomst tussen het Collectief van Zelfbouwers (de CPO Gaffelstraat) en Woonstad Rotterdam.
Dat het project nu daadwerkelijk start is om een aantal redenen bijzonder. In de eerste plaats het doorzettingsvermogen van enkele initiatiefnemers van het eerste uur. In 2009 lanceerde Woonstad het idee om op de locatie in de Gaffelstraat bewoners zelf de gelegenheid te geven om hun eigen huis te bouwen. Dit was het begin van een lang proces met vallen en opstaan: afhakende en weer nieuwe leden, tegenvallende kosten, de architect die emigreert, juridische procedures, etc. Achteraf een spannend boek maar tijdens het proces zorgde dit soms voor slapeloze nachten. Een zelfbouwproject op een binnenstedelijke locatie maakt het extra lastig. Het vraagt om een zorgvuldige inpassing. Bovendien zijn omwonenden zeer kritisch. Verder is het bijzonder dat dit project in het Oude Westen plaatsvindt. Het vormt het bewijs dat het Oude Westen, tot voor niet zo lang geleden aanvoerder van de verkeerde lijstjes, uit het dal klimt. Weinig mensen hadden 6 jaar geleden gedacht dat er geïnteresseerden zouden zijn die ca € 300.000,- zouden willen investeren in een huis in het Oude Westen.
 
De aanpak van het Oude Westen
De start van de bouw van de CPO woningen in het Oude Westen staat niet op zichzelf. Op dit moment zijn er 29 eengezinswoningen (gemiddelde koopprijs € 240.000,-) in aanbouw in het project Buitengewoon Bajonet en zijn 23 huishoudens aan het werk in hun kluswoning in de Sint Mariastraat. Het is het resultaat van een consequente en gezamenlijke aanpak van Woonstad Rotterdam en gemeente om het Oude Westen te verbeteren. In 2008 werd de visie voor het Oude Westen “Binden en Verleiden” door Gemeente, deelgemeente en Woonstad vastgesteld. Woonstad investeerde de afgelopen jaren veel in het onderhoud van woningen, veilige portieken, de esthetische kwaliteit en binnenterreinen. Er wordt gestreefd naar een meer gedifferentieerd aanbod aan woningen in de wijk; ruim 10 procent van de sociale voorraad wordt vervangen voor ca 100 eengezinswoningen (koop en vrije sector huur). In de Gouvernestraat is een aantal bedrijfsruimtes opgeknapt voor nieuwe, creatieve ondernemers. Op de West-Kruiskade zijn de winkels verbeterd en overlastgevende horeca aangepakt. Het kopblok Tiendplein wordt in oude luister hersteld en ook de markante 19e eeuwse panden aan de 1e Middellandstraat in het AWK gebied zijn gerenoveerd. De Zijdewindestraat en de Van Speykstraat zijn opnieuw ingericht met bredere stoepen en meer groen. . Het resultaat mag er zijn want bewoners, ondernemers en bezoekers waarderen de wijk steeds beter.