startpagina

Aedes-benchmark 2019 – Nauwer samenwerken voor het (woon)geluk van onze huurders

04-12-2019

Uit de Aedes-benchmark blijkt dat Waterweg Wonen goed presteert.

Aedes-benchmark 2019 – Nauwer samenwerken voor het (woon)geluk van onze huurders

De huurders zijn bovengemiddeld tevreden over hun woning en positief over de dienstverlening. Ook maakt Waterweg Wonen grote sprongen op het vlak van verduurzaming, dit alles tegen relatief lage bedrijfslasten.
Het cijfer dat huurders van Waterweg Wonen geven voor hun woning is met 7,14 aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor Nederland. Vergelijkbare woningen scoren gemiddeld een 6,69. Dit blijkt uit de benchmark van Aedes. Wij krijgen in deze benchmark hiervoor dan ook het hoogst haalbare; een A-score! Zeker in relatie tot de gemiddelde huurprijs van € 506 (gemiddelde van de sector is € 531) is dit iets waar we erg trots op zijn.

Woongeluk staat centraal
Uit de benchmark blijkt ook dat de huurders positief zijn over de dienstverlening van Waterweg Wonen (solide B-score). We zien resultaat van onze inzet voor een betere dienstverlening. Daar gaan we onverminderd mee door. “Om onze belangrijkste opgaven in Vlaardingen te ontdekken, verkennen en verdiepen zijn we dit jaar op expeditie gegaan in Vlaardingen. We zijn op bezoek gegaan bij huurders, buurtbewoners, leveranciers en maatschappelijke partners”, vertelt Marieke Kolsteeg enthousiast. “Met onder andere de verhalen die we daar ophaalden, hebben we nieuwe plannen gemaakt waar we mee aan de slag gaan. Het woongeluk van onze huurders staat voor ons centraal. Door nog meer persoonlijk contact leren wij onze klanten (beter) kennen. Ook zetten wij ons in voor een betere samenwerking met alle organisaties in Vlaardingen”.
Het prestatieveld ‘Bedrijfslasten’ scoort een A. Met gemiddelde bedrijfslasten van € 695 per woning zitten we beduidend lager dan het gemiddelde van de sector van € 785.
 
We vinden het vanzelfsprekend dat wij investeren in duurzaamheid. Zo plaatsten wij onlangs warmtepompen in de Billitonflat en de Maasboulevardflat, renoveerden we portiekwoningen volgens het Nul-op-de-Meter-concept en bouwden we energieneutrale woningen in de Westwijk. Ook blijven we bewoners stimuleren tot energiezuinig gebruik van de woning. De jarenlange investeringen in duurzaamheid zorgen ervoor dat we van een C-positie nu bijna de A-positie bereikt hebben.
 
Aedes-benchmark
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken, verbeteren en van elkaar leren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.

Bekijk de website www.aedes.nl voor meer informatie.

Over Waterweg Wonen
Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen en is daarmee de grootste sociale verhuurder in deze stad. Mensen met een laag inkomen of in een kwetsbare positie op de woningmarkt, staan bij Waterweg Wonen voorop. Waterweg Wonen ziet het als haar missie om - in nauwe samenwerking met bewoners en andere partners- zorg te dragen voor het feit dat haar klanten plezierig wonen in Vlaardingse buurten en wijken waar zij bezit heeft. Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op www.waterwegwonen.nl.