startpagina

Maaskoepel

Samen werken aan de kwaliteit van het wonen en leven
in de stadsregio Rotterdam.

Het is de ambitie van Maaskoepel en haar leden om de aantrekkelijkheid van het woon- en leefklimaat in de regio te verbeteren. En ervoor te zorgen dat het aanbod van woningen optimaal aansluit bij de wensen van de woonconsumenten. Maaskoepel vertaalt deze missie en ambitie naar doelgerichte middelen.


Maaskoepel is de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in de regio Rotterdam. Zij behartigt de belangen van haar leden en richt zich op drie kernactiviteiten:
 

Ontwikkelen gezamenlijk beleid

Samen met haar leden ontwikkelt Maaskoepel beleid op drie thema’s: transformatie van de woningvoorraad, woonruimtebemiddeling en bijzondere huisvesting.
 

Ontmoeten en kennis delen

Op interactieve wijze bevordert Maaskoepel het delen van kennis en ontmoetingen met en tussen de corporaties. Dit gebeurt onder andere door de inzet van een digitaal uitwisselingsplatform en het organiseren van thematische bijeenkomsten voor medewerkers van corporaties.  
 

Ondersteunende diensten

Maaskoepel verzorgt voor haar leden verschillende uitvoerende diensten:
  • WoonnetRijnmond
    Via de merknaam WoonnetRijnmond verzorgt Maaskoepel de gezamenlijke uitvoering van de woonruimtebemiddeling. Via de website en het achterliggende systeem worden woningen geadverteerd en reacties van woningzoekenden verwerkt. Naast het beheer en ontwikkeling van het systeem ondersteunt Maaskoepel de corporatiemedewerkers met een helpdesk.

  • Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR)
    In de stadsregio voert SUWR de urgentietaak uit voor de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Dat is circa 80 procent van de urgentieaanvragen in de stadsregio.

  • Bezwarencommissie Huisvesting Regio Rotterdam
    Sinds 2012 worden door de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam (BHR) geschillen en bezwaren op het gebied van de huisvesting behandeld. BHR is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio met Maaskoepel. Daarbij levert Maaskoepel het ambtelijk secretariaat.