startpagina

Positief visitatierapport De Leeuw van Putten

04-09-2014

Waardering voor extra inzet van De Leeuw van Putten uit zich in positief rapport.

Positief visitatierapport De Leeuw van Putten

In januari 2014 heeft De Leeuw van Putten opdracht gegeven aan Raeflex om een visitatie uit te voeren. Deze visitatie vond plaats tussen mei en augustus 2014. De visitatiegesprekken hebben plaatsgevonden op 21 mei 2014. Het definitieve rapport is in augustus 2014 verschenen.
Naast de verplichting om eens per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren, wilden wij onszelf een spiegel voorhouden. Zodat wij een beeld hebben van ons functioneren en de ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt sinds de vorige visitatie (2010). Daarnaast willen wij ons met deze visitatie verantwoorden naar de samenleving over onze maatschappelijke prestaties.
 
De Leeuw van Putten wordt gecomplimenteerd voor haar werk
De algemene conclusie is, dat we het goed hebben gedaan. We krijgen waardering voor het feit dat we niet alleen doen wat er van ons verwacht wordt, maar dat we op veel fronten dit beter doen en meer doen dan gevraagd. De tekst van het rapport ademt een positieve toon uit.
 
Het eindcijfer is een 6,4
De visitatie heeft plaatsgevonden volgens de nieuwste methodiek (5.0). Kern van de becijfering zit in de stelling dat als je alles doet wat je moet doen, dat dit in feite normaal is. Dat wordt dan met een 6,0 gewaardeerd. En vanaf daar worden punten afgetrokken, waar Raeflex meent dat we minder doen dan dat we zouden kunnen doen, en punten bij opgeteld waar we meer doen dan gevraagd. Dat heeft geresulteerd in een cijfer dat laat zien, dat we meer doen, dan wat er van ons wordt verwacht. We zijn trots op dat compliment.
 
Meer lezen?
Voor meer informatie over deze visitatie kunt u het rapport raadplegen. Met name Deel 1 daarin is interessant om in het kort een goed beeld te krijgen van onze prestaties. Het visitatierapport 2014 staat op onze website www.deleeuwvanputten.nl.