startpagina

Visitatie-commissie rapporteert over periode 2015-2018

21-07-2019

Waterweg Wonen heeft positieve beoordelingen gekregen van haar huurders en belanghouders

‘Waterweg Wonen heeft in Vlaardingen ontzettend veel gerealiseerd’, dat concludeert de visitatiecommissie van Pentascope
in haar visitatierapport over de maatschappelijke prestaties van Waterweg Wonen in de periode 2015 - 2018.
Wij zijn trots op dit compliment! Tegelijkertijd weten we ook dat we dit onmogelijk hadden gerealiseerd zonder onze actieve bewoners
en samenwerkingspartners.

Gezamenlijke maatschappelijke agenda
De visitatiecommissie erkent in het bijzonder onze prestaties op het onderdeel ‘ontwikkeling van de woningvoorraad’.
De commissie schrijft in haar rapportage, dat Waterweg Wonen volgens de doelstellingen uit het Actieplan Wonen een kwaliteitsslag
in Vlaardingen heeft gemaakt via sloop, nieuwbouw en verkoop. Wel adviseert ze om nadrukkelijker naar de sociale opgave te kijken
en hierover prestatieafspraken te maken. “Deze handschoen pakken we graag op door te komen tot een gezamenlijke maatschappelijke
agenda voor Vlaardingen”, geeft Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen. Een agenda, waarin de maatschappelijke
vraagstukken die leven bij de inwoners van Vlaardingen voorop staan zoals armoede, laaggeletterdheid en overlast.
 
Van goed naar beter
De uitkomsten uit de visitatie sluiten aan op de nieuwe koers die we in 2018 hebben ingezet. We willen ‘van goed naar beter’.
In een kompas hebben we opgeschreven waar we bij Waterweg Wonen de komende jaren voor staan en gaan.
Met onze medewerkers voorop en het woongeluk van onze klanten centraal. Dit zal als het aan ons ligt tot uitdrukking (blijven) komen
in veilige, schone buurten, extra aandacht voor kwetsbare bewoners, een betaalbare nette woning, een eerlijke toewijzing, betere dienstverlening
en meer dienstverlening op maat.

Wij gaan met de uitkomsten van de visitatie ook verder aan de slag om de netwerken te versterken waarin we samen werken aan het woongeluk van onze huurders.

Beoordelingen
Waterweg Wonen krijgt de volgende beoordelingen voor de verschillende onderdelen van de maatschappelijke visitatie:
• Presteren naar eigen opgaven en ambities: 7,4 – ruim voldoende
• Presteren volgens belanghebbenden: 7,4 – ruim voldoende 
• Presteren naar vermogen: 7 – ruim voldoende
• Presteren ten aanzien van Governance: 7,8 - goed

Wilt u meer weten?
Het visitatierapport van Pentascope over Waterweg Wonen kunt u terugvinden op de website https://www.waterwegwonen.nl/over-waterweg-wonen/visitatierapport/

Over Waterweg Wonen
Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen en is daarmee de grootste sociale verhuurder in deze stad.
Mensen met een laag inkomen of in een kwetsbare positie op de woningmarkt, staan bij Waterweg Wonen voorop. Waterweg Wonen ziet
het als haar missie om - in nauwe samenwerking met bewoners en andere partners- zorg te dragen voor het feit dat haar klanten plezierig wonen
in Vlaardingse buurten en wijken waar zij bezit heeft. Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op www.waterwegwonen.nl