startpagina

Kick-off nieuwe woningmarkt afspraken regio Rotterdam

22-02-2018

Gemeenten en corporaties in regio Rotterdam realiseren woningbouw

Kick-off nieuwe woningmarkt afspraken regio Rotterdam

Nog intensievere samenwerking. Dat is het antwoord van gemeenten, corporaties en de provincie op de grote ontwikkelingen in de woningmarkt in de regio Rotterdam. Gedeputeerde A. Bom-Lemstra deed op 22 februari de aftrap voor het gezamenlijke proces van regio en corporaties, dat gesteund wordt door de provincie, om tot een convenant met nieuwe woningmarktafspraken te komen. ‘Alle partijen hebben elkaar meer inzicht gegeven in hun mogelijkheden en we hebben een gezamenlijke ambitie vastgesteld’, zegt Bom-Lemstra. ‘Veertien gemeenten en 26 corporaties gaan open en constructief op zoek naar wat ieder kan bijdragen aan de regionale opgave. De provincie steunt de zoektocht naar goede plannen. Ieder serieus plan wordt serieus bekeken.’

De veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam liggen op koers met uitbreiding van de woningvoorraad. Wel is bijsturing en betere spreiding van de sociale voorraad gewenst. De Provincie Zuid-Holland heeft daarover eind vorig jaar een heldere uitspraak gedaan: geen nieuwe bouwplannen die verder reiken dan 2020 totdat inzichtelijk en aannemelijk is gemaakt dat er voor ieder huishouden met een laag inkomen een plek zal zijn in de regio Rotterdam.

De gemeenten hebben de afgelopen maanden forse ambities vastgesteld, afspraken gemaakt en onderzoeken gedaan. Gemeenten nemen vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor voldoende sociale woningen binnen hun eigen gemeentegrenzen. Maar ze staan ook aan de lat voor een meer evenwichtige spreiding van de sociale voorraad over de regio. Ook zijn er door de gemeenten richtinggevende uitspraken gedaan over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. 

Bijsturen en sociale woningvoorraad beter spreiden
‘Wat is er nog nodig? Dat is een kernvraag’, zegt Hans Versluijs, voorzitter van het samenwerkingsverband. ‘Het is goed dat we daarop nu veel beter zicht hebben.’ 

Uit recente analyses van de bevolkingsgroei blijkt dat de regio Rotterdam tot 2030 nog met ruim 53.000 woningen moet groeien. Ten aanzien van de sociale voorraad is een beperkte groei van 800 woningen nodig. Rob van den Broeke, voorzitter Federatieraad Maaskoepel: ‘Een groei van 800 sociale woningen klinkt overzichtelijk. Echter, de huidige plannen van een groot deel van de corporaties in de regio laten een vermindering zien van de voorraad. Daar moet dus nog wel degelijk flink op worden bijgestuurd.’

Versluijs: ‘Daarnaast zijn de verschillen tussen de gemeenten aanzienlijk. Zowel de hoeveelheid corporatiewoningen als de betaalbaarheid en beschikbaarheid ervan kunnen stevig uiteenlopen. Daarom is het gewenst de corporatiewoningen beter te spreiden en beter te benutten door afspraken te maken over de betaalbaarheid en beschikbaarheid. Iedere gemeente is en blijft anders, maar met zijn veertienen zijn we wel solidair. Regionale solidariteit en gemeentelijke verantwoordelijkheid staan dan ook voorop. Geen enkele gemeente staat er alleen voor. Onze afspraken leggen we vast in een convenant. Zie het als een service aan onze opvolgers, na de gemeenteraadsverkiezingen. Als ze het ermee eens zijn, kunnen onze opvolgers het voor de zomervakantie in de colleges vaststellen.’

Regionale Agenda
Als het convenant getekend is, gaat het werk door. Naast nieuwe afspraken over de sociale woningvoorraad gaan de veertien gemeenten meer aandacht besteden aan onderwerpen als duurzaamheid, leefbaarheid en huisvesting van specifieke doelgroepen zoals zorg-behoevenden. Samenwerking met de corporaties, de provincie, en het rijk is daarvoor essentieel. Dit wordt de Regionale Agenda genoemd.