startpagina

Habion lid Sociale Verhuurders Haaglanden

06-07-2021

Per 1 juli 2021 is woningcorporatie Habion officieel lid van Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH).

Habion lid Sociale Verhuurders Haaglanden

Aanleiding is het samengaan van Habion met woningcorporatie Onze Woning in Rotterdam. Sinds de fusiedatum, 1 januari 2021, beheert Habion onder de naam Woonservice de woningen van Onze Woning in de Rotterdamse wijk 110-Morgen. Vanaf 1 juli beheert Woonservice ook de woningen in Delft, Pijnacker en Schiedam. Deze woningen had Habion al sinds enkele jaren in beheer bij vastgoedbeheerder MVGM.  
 
SVH is een vereniging waarbij op dit moment 15 corporaties binnen de regio Haaglanden zijn aangesloten. Deze corporaties werken samen bij onder andere de woonruimteverdeling en het opstellen en bewaken van regionale prestatieafspraken. Habion adverteert per 1 juli de vrijkomende woningen in Delft en Pijnacker via Woonnet Haaglanden en gaat toewijzen volgens de geformuleerde toewijzingscriteria binnen Haaglanden.  
 
Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Verspreid over heel Nederland heeft Habion op ruim 120 locaties meer dan 12.000 wooneenheden voor ouderen in haar portefeuille. Kijk op www.habion.nl voor meer informatie.