startpagina

Bouw begonnen van nieuw schoolgebouw De Sleutel in Bloemhof

08-07-2019

Vandaag, maandag 8 juli, is de eerste paal geslagen van het nieuwe schoolgebouw voor de christelijke basisschool De Sleutel aan de Putsebocht in Bloemhof.

Bouw begonnen van nieuw schoolgebouw De Sleutel in Bloemhof

Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst waar veel leerlingen van De Sleutel bij waren. Het nieuwe schoolgebouw en de nieuwe naastgelegen sporthal met twee gymzalen zijn ontstaan in een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonstad Rotterdam.

De gemeente Rotterdam is eigenaar van de grond en heeft alle opstallen laten slopen. Woonstad ontwikkelt en bouwt daar het nieuwe schoolgebouw en een sporthal met twee gymzalen. De oplevering wordt verwacht in de zomer van 2020.

Aanwinst voor de wijk
Het nieuwe schoolgebouw is welkom in het kinderrijke Bloemhof. Bloemhof is een van de wijken die aandacht krijgt in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Een wijk waar hard gewerkt wordt aan goed onderwijs voor de kinderen in de wijk, maar ook aan het verbeteren van de werkgelegenheid, een breed woonaanbod en een fijne woonomgeving. De bouw van CBS De Sleutel raakt aan alle facetten van het NPRZ en levert zo een grote bijdrage aan de buurt.

Leer-werkplekken bij de bouw
Woonstad Rotterdam heeft bijvoorbeeld in de uitvraag naar de aannemer de verplichting opgenomen om bij de bouw leer-werkplekken aan te bieden voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijgt de investering in nieuwbouw ook maatschappelijke meerwaarde. Samen met JINC organiseert Woonstad daarnaast in het najaar een bliksemstage bij het project voor vmbo-leerlingen, om een plan te maken voor de inrichting van de speelpleinen.

‘Frisse scholen’ in Rotterdam
De gebouwen worden gebouwd volgens de ‘ambitienorm frisse scholen’. Een goed binnenmilieu in scholen heeft een positief effect op de gezondheid, de leerprestaties en het functioneren van leerlingen en onderwijzers.

Duurzaam
Bovendien worden de nieuwe gebouwen duurzaam. Zo wordt regenwater gebruikt om de wc’s door te spoelen en komt er een groen speelterrein. Ook worden educatieve programma’s ontwikkeld om het bewustzijn rondom duurzaamheid te vergroten. Woonstad onderzoekt nog de eventuele toepassing van een groen dak en zonnepanelen.