startpagina

Organisatie

Maaskoepel is een vereniging en heeft als hoogste besluitvormende orgaan de federatieraad. Elke corporatie heeft in de federatieraad één vertegenwoordiger. De federatieraad komt een aantal keer per jaar bijeen en stelt onder andere de begroting, het jaarplan en het jaarverslag vast.

Maaskoepel werkt, voor zover deze op Maaskoepel van toepassing is, volgens de principes van de Governance code voor woningcorporaties. De governance structuur is aangevuld met een klokkenluidersregeling, een integriteitscode en een procuratiereglement.

Reglementen: